Witam Cię w moim sklepie internetowym. Nazywam się Mariola i zajmuję się tworzeniem torebek, plecaków, nerek i innych akcesoriów wykonanych ręcznie. Produkty przeze mnie wytwarzane powstają na indywidualne zamówienie. Nie są to produkty prefabrykowane. Zakupów możesz dokonać w moim sklepie internetowym pod adresem https://torebkimigotki.pl.

Jest mi niezmiernie miło, że moje produkty wzbudziły Twoje zainteresowanie. Równie bardzo cieszę się, że czytasz tę zakładkę, bo oznacza to, że jesteś świadomym Konsumentem/Konsumentką i lubisz jasne zasady- tak jak ja.

Poniżej znajdziesz Regulamin, który określa zasady zawarcia umowy, jej warunki, postanowienia, a także informacje o sposobie reklamacji i odstąpieniu od umowy. Informacje dostępne na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Niniejszy Regulamin dotyczy odbiorców, którzy są zarówno konsumentami, przedsiębiorcami na prawach konsumentów oraz pozostałych przedsiębiorców.

 1. DEFINICJE
  1. Sklep internetowy – sklep prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem
   strony internetowej
   https://torebkimigotki.pl , w
   którym Klienci mogą zamawiać torebki na zamówienie;
  2. Torebka na zamówienie – torebka wykonana specjalnie dla
   Klienta, według jego preferencji, w szczególności wybrany przez Klienta
   fason, rodzaj i kolor tkaniny wierzchniej, kolor okuć, wybór spośród
   dodatkowych opcji. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wyboru
   koloru/wzoru podszewki, który dobierany jest przez Sprzedającą podczas
   procesu szycia. Zgłoszenia dokonane przez Kupującego uwag odnośnie
   ulubionego koloru/wzoru podszewki będą brane pod uwagę w miarę
   możliwości i dostępności tkaniny podszewkowej. W przypadku braku uwag
   dotyczących koloru/wzoru, będzie on dobierany przez Sprzedającą;
  3. Sprzedawca – Mariola Butyłkin prowadząca działalność
   gospodarczą pod firmą Pracownia Twórcza Migotka, ul. Buchlera7, 44-293
   Szczerbice, NIP: 642-299-69-30, REGON: 241377459;
  4. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
   organizacyjna posiadająca zdolność prawną, w szczególności Konsument lub
   PNPK;
  5. Regulamin – regulamin sklepu internetowego
   https://torebkimigotki.pl,
   dostępny pod adresem
   https://torebkimigotki.pl/regulamin</a >;
  6. Umowa – prawnie wiążąca umowa kupna- sprzedaży,
   zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest
   sprzedaż torebki na indywidualne zamówienie;
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Sklep internetowy www.torebkimigotki.pl jest dostępny przez całą dobę, z
   wyjątkiem przerw technicznych;
  2. Wszelkie informacje o produktach i cenach podawane na stronie sklepu
   internetowego nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu
   Cywilnego;
  3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność sklepu
   internetowego wynikającą z przyczyn od niego niezależnych;
  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie
   sklepu internetowego;
  5. Sklep internetowy www.torebkimigotki.pl zastrzega sobie prawo do zmiany
   cen towarów oraz cen przesyłki znajdujących się w ofercie, wprowadzania
   i usuwania towarów z oferty, jak również do czasowego zamknięcia sklepu;
  6. Sprzedawca dołożył wszelkich starań, by fotografie i opisy produktów
   dostępne w sklepie internetowym były dokładne, przejrzyste i najbardziej
   odzwierciedlały kolory rzeczywiste;
  7. Sklep internetowy www.torebkimigotki.pl zastrzega sobie prawo do
   przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu,
   bądź wprowadzania w nich zmian;
 3. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
  1. Klient może zamówić torebkę na zamówienie za pośrednictwem strony
   internetowej sklepu
   https://torebkimigotki.pl;
  2. Wypełniając formularz zamówienia, Klient zobowiązany jest podać swoje
   dane kontaktowe- numer telefonu i adres e-mail, dane do wysyłki (adres
   paczkomatu), sposób płatności, adres dostawy oraz dodatkowe uwagi
   dotyczące torebki (preferowany kolor/wzór podszewki);
  3. Po złożeniu zamówienia w sklepie internetowym, Sprzedawca za pomocą
   poczty elektronicznej potwierdzi złożenie zamówienia przez Kupującego na
   podany przez Klienta adres e-mail;
  4. Do zawarcia umowy kupna-sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia
   sprzedaży przez Sprzedawcę;
 4. PŁATNOŚCI
  1. Cena torebki na zamówienie uzależniona jest od jej fasonu, rozmiaru,
   materiałów użytych do wykonania oraz dodatkowych dostępnych opcji
   wybranych przez Klienta;
  2. Cena podana w sklepie internetowym
   https://torebkimigotki.pl jest
   ceną brutto, wyrażoną w PLN i jest ona obowiązującą w momencie składania
   zamówienia;
  3. O łącznej cenie wraz z podatkami torebki na zamówienie będącej
   przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy oraz o innych
   kosztach Kupujący jest informowany w trakcie składania zamówienia;
  4. Klient może dokonać płatności za zamówienie za pośrednictwem systemów
   płatności elektronicznych poprzez system t-pay lub tradycyjnym przelewem
   bankowym na nr konta 85 1090 2590 0000 0001 5201 7837 Santander Bank
   Polska;
  5. Kupujący jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie do 3 dni
   roboczych od dnia złożenia zamówienia, w przeciwnym wypadku zamówienie
   zostanie anulowane;
  6. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym Kupujący jest zobowiązany w
   tytule przelewu podać numer zamówienia oraz imię i nazwisko Kupującego;
 5. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
  1. Produkt wykonywany jest na indywidualne zamówienie, a proces jego
   powstania rozpoczyna się po złożeniu i opłaceniu przez Kupującego
   zamówienia;
  2. W związku z powyższym termin realizacji zamówienia wynosi do 14 dni
   roboczych, przy czym w sytuacji, gdy wybrana przez Kupującego tkanina
   nie jest dostępna u Sprzedawcy, okres ten może wydłużyć się do 30 dni
   roboczych, o czym Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego;
   torebka na zamówienie nie jest produktem prefabrykowanym;
  3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, jeśli z
   przyczyn niezależnych od niego, zamówienie nie może zostać zrealizowane
   (np. wycofanie wybranej przez Kupującego tkaniny przez Producenta ze
   sprzedaży), o czym Sprzedający bezzwłocznie poinformuje Kupującego
  4. Nie ma możliwości zmiany konfiguracji torebki na zamówienie w momencie,
   kiedy zamówienie przejdzie do etapu realizacji, tzn. zamówienie zostanie
   złożone i opłacone przez Kupującego;
 6. DOSTAWA
  1. Koszt dostawy torebki na zamówienie wynosi 16zł; wysyłka odbywa się do
   Paczkomatów poprzez firmę Inpost;
  2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany ceny wysyłki w związku z
   podniesieniem kosztów usługi przez firmę Inpost;
  3. Sprzedający umożliwia Kupującemu odbiór osobisty zrealizowanego
   zamówienia, po wcześniejszym ustaleniu terminu i miejsc odbioru;
  4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby przesyłki były starannie i
   odpowiednio zabezpieczone. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby
   przesyłki były starannie i odpowiednio zabezpieczone;
 7. REKLAMACJE
  1. Torebki na zamówienie wykonywane przez Pracownię Twórczą Migotka
   realizowana są z należytą dokładnością i starannością, są nowe, wolne od
   wad fizycznych i prawnych;
  2. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej, Kupujący ma
   możliwość zgłosić reklamację;
  3. Reklamacja musi zostać złożona pisemnie, na adres: Pracownia Twórcza
   Migotka, ul. Buchlera 7, 44-293 Szczerbice lub elektronicznie:
   migotkaszyje@gmail.com ;
  4. Wszelkie reklamacje związane z przedmiotem lub realizacją Umowy kupna-
   sprzedaży, Kupujący powinien zgłosić w formie pismenej. Zgłoszenie
   reklamacji powinno zawierać: imię i nazwisko, adres do korespondencji,
   adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana
   odpowiedź na reklamację, jeśli Konsument Klient życzy sobie otrzymać
   odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę
   nabycia towaru, rodzaj reklamowanego Towaru, dokładny opis wady oraz
   datę jej stwierdzenia, żądanie Kupującego, a także preferowany przez
   Kupującego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
   Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia Sprzedającemu dokumentacji
   fotograficznej dokumentującej wadę towaru;
  5. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Kupującego
   dowodu wykazującego, że doszło do zakupu Towaru;
  6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację,
   ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z
   realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Kupującego. O sposobie
   rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany zgodnie z danymi
   wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji;
  7. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Kupującego powodujące
   błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np.
   kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji;
  8. Odpowiedzialność wobec Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi jest wyłączona;
 8. GWARANCA
  1. Torebki na zamówienie objęte są 24 miesięczną gwarancją liczoną od dnia
   dostarczenia torebki Kupującemu;
  2. Gwarancji nie podlegają elementy, które nie zostały wyprodukowane przez
   Sprzedającego, czyli: zamki, suwadła, ozdoby, metki;
  3. Sprzedający dokłada wszelkich starań, by torebki za zamówienie składały
   się z materiałów i dodatków o najwyższej jakości;
 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w
   celu prawidłowego świadczenia usług. Szczegółowe informacje dotyczące
   ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się w dokumencie Polityka
   prywatności sklepu internetowego pod adresem
   sklep@torebkimigotki.pl ;
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1.  Złożenie zamówienia przez stronę
   https://torebkimigotki.pl jest
   prawnie wiążącą umową kupna-sprzedaży, a dokonanie zakupu jest
   równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich postanowień niniejszego
   regulaminu;
  2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy
   powszechnie obowiązującego prawa polskiego;
  3. Sprzedający dokona wszelkich starań, by ewentualne spory rozwiązać
   polubownie;
X